lördag 30 januari 2010

Dyng-Bengt filosoferar om landsbygden…


Ja men Tjörnare en Dyng-Bengt här,


När man titta i landsbygds strategin så kom jag och tänka på Palme utredningen, för jag förstod inte att man inte hunnit längre.


Sedan när man tittar på de regionala prioriteringarna så slås jag av att det heter mina damer och herrar samt flickor och pojkar, enligt mig så finnes det inte fler sorter så då innefattar det väl alla… Men vad som förvånade mig mest var att man inte snärjde in sig ännu mer…


Jag känner ju mig själv som landsbygdens Don Quijote, ni vet han som tror att han kan allting men inte fattar att han inte gör det men det är klart med alla planer i länet på alla vindkraftverk så har jag ju mina väderkvarnar räddade och självkritik ligger ju inte för mig… så därför skall jag fortsätta att ha mina små funderingar…


Här kommer några funderingar som jag skulle vilja ställa till alla partier och politiker …


 1. Hur får vi drömmen om vår landsbygd där hela sverige ska leva att bli verklighet?
 2. Hur kan vi ge stöd åt ungdomars utveckling på landsbygden med naturliga mötesplatser ?
 3. Förr sas det att folk från landsbygden var nalta klent grädda, men i dagens it samhälle med bredband så kommer information och nyheter inom samma sekund på landsbygden och i afrika som det gör i storstaden vilket gör att globaliseringens tid är här och hur kan vi hantera den till vår fördel… Samt vilka 10% skall inte få en uppkoppling med 100 Mbit/sek...
 4. Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden…
 5. Det har varit ett rackarns gnäll över att kossorna släpper en och annan brakaskit som innehåller metangas men kossorna var ju här långt före bilarna så jag tror att det stora problemet kan vi vara överens om att det inte sitter där, eller…?
 6. Ryggraden i landsbygdspolitiken för sysselsättningen är jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, och vindbruk… Alla utom jordbruket har väl en ljus framtid … eller?
 7. Ta mjölkproduktionen tillexempel dom har snart inte täckning för sina egna kostnader och det kommer ju inte att bli bättre… eller ? Kan det ligga någonting i att man inte längre kontroll över sina produktions enheter i förädlingsstadiet trots att man äger dem… Det är enbart stordrift som gäller…
 8. Man måste kanske i grunden ställa om men var finnes kapital till detta… ?
 9. Kommer bas produktionen bli större och större samtidigt som förädlingsdelen blir mindre och fler som till exempel inom livsmedelsindustrin…?
 10. Med 40 öres påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen är det rätt tidsplanering?
 11. Hur skall vi kunna behålla kossans och andra betande mular för att behålla våra öppna landskap? Skall vi ha en ersättning till att bibehålla ett jordbruk som håller vårt kulturlanskap öppet?
 12. Hur nära jobbar näringslivsenheterna med det areella näringarna, dom har ju en mer naturlig kontakt med länsstyrelsen…?
 13. Hur höjer vi statusen för landsbygdsfrågorna i budgetarna?
 14. Energiomställningen. Alla partier förefaller eniga om behovet av att gå från oljeberoende till miljömässigt hållbara energiformer som bioenergi. Men för att klara den framtida energiproduktionen från skog och åkrar behöver vi ha en befolkad gles- och landsbygd. Delar du den uppfattningen? Hur ska vi klara att hejda avfolkningen av landsbygden för att klara framtidens energiomställning tycker du?
 15. Kimat kommer det att krävas mycket forskning och framtagande av nyteknik och nya sätt att producera energi och hur kommer landsbygden in i den biten…?
 16. Förmånsbeskattning på Vind-el… Hur tänker skatteverket i denna fråga, är det ett sätt att se till att folket inte skall kunna påverka och äga sin energi…? Är detta starten på ett statligt baggböleri och att det kommer att bli kommunerna som lägger vantarna på Bygdepengarna också ? Man kan särbehandla energi skatten varför kan man inte utvidga detta?Kan man skapa ett resurs system med bygdepeng från vidkraft, skogsbolag, malm, vatten etc. Låt oss kalla det källskatt på ca 2%...Vattenkraften bör indexregleras…
 17. Kommunikation innefattar även pengar, lantbrevbäraren är viktig för landsbygden det är inte lätt att driva företag på landsbygden och man förenklar inte på detta vis…
 18. Vi kommer mer frekvent att få vattenbrist, extremtväder, bränder och torka i världen i framtiden och våra marker kommer att bli mer produktiva och lönsamma där vi tillexempel kommer att kunna odla utan konstbevattning… Hur planerar vi för det?
 19. Vad händer om olje och elpriserna faller eller om vi får en norsk eller rysk gas ledning till Sverige?
 20. Kommer det att döda vår produktion av biobränsle och bli ett hot mot vår landsbygd…?
 21. Kan man se att veden är lokalt producerad och mindre krävande i energi vid jämförelse med träpellets där kartellbildningen snart är lika stora som hos bensinbolagen. Man har köpt upp alla små tillverkare och priserna skjuter i höjden det är bara en energiskatt som fattas. Likt kommunala fjärvärme system som i och för sig är stora mjölkkor om vinsterna blev öronmärkta så man vet varför man som medborgare betalar denna skatt.
 22. Kommer besöksnäringen att bli eller är den redan en basnäring för Sverige…?
 23. Massor av människor jobbar inom turistnäringen och omsätter stora belopp och ökar med ca 3% varje år. Det är mer än hela bilexporten… Hur tar sig den lokala landsbygden åt sig den utvecklingsmöjligheten, samt vad finnes det för smörjmedel för detta?
 24. Vatten och tillgång till sötvatten hur kan vi utveckla den biten…?
 25. Attraktiva tomter med tillhörande infrastruktur…?
 26. Hur får vi uthålliga kommuner som verktyg?
 27. Är regionförstoring rätt väg att gå eller är det bättre att sträva efter färre nivåer som granskas mest som tillexempel riks och kommuner rent demokratiskt och effektivitets messigt för att nå den uthålligheten…?
 28. Där man likt Norge har en statlig pott för grundservice och sedan en liten toppskatt som kommunalskatt… För fler och fler kommuner klarar inte sig själva utan är trängda … Finnes det risk/chans för att kommuner går samman i framtiden med ett sådant system?
 29. Det är inte vettigt med centraliseringen till centralorterna för vi landsbygdbor som är ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning betalar också skatt… Varför är vi inte värd denna service?
 30. Hur kan man skapa en lag för företag som har en omsättning på 170,000 att en kassa box för 10-25,000 måste inköpas för att få bedriva sin verksamhet…Detta väldigt hämmande i en företagsstart även på landsbygden…
 31. Hur hanterar vi lagen om offentlig upphandling behöver den luckras upp och behöver man anpassa lagar mot landsbygden…
 32. Hur stoppar vi sterbhusrallyt?
 33. Mat med identitet för att kunna skapa ett Mat Sverige Ursprungs historia, storrytelling, förpackning och sedan hur får vi in den i upplevelsenäringen och besöksnäringen?
 34. Identitet och addera någonting annat? Kan vi gräva mer där vi står, det vill säga vår identitet blir/är då unik vilket innebär att vi blir hållbarare…
 35. Gårdsförsäljning det las ett förslag om öl, vin etc. i början av november. Varför får inte landsbygden den här möjligheten…?
 36. Vad innebär en strategi för lokal utveckling på landsbygden samt vad skall den innehålla och hur skall den tas fram? Här efterlyser jag mer lokala utvecklingsplaner som kan tillsammans med kommunerna utveckla serviceförsörjningsplaner på långsikt där vi medborgare får mer förståelse och möjligheter att påverka eventuella beslut… Hur ser ni på det…?
 37. Hur ser ni på Lars Högdahls service utredning när det gäller servicen på landsbygden? Vad kommer att sättas i verket och få en budget bunden till sig?
 38. Skolfrågan är en viktig fråga på landsbygden finns det resurser för att utveckla teknikanvändning och andra kreativa lösningar i skolorna (kreativitet istället för nedläggning)?
 39. Hur bibehåller vi våra enskilda vägar samt håller en skaplig standard på våra landsbygdsvägar? Kommunsammanslagningen 1971 ändrades lagen om enskilda vägar… Bidrag 70/30%, Tonkilometer, Lagen om enskilda vägar, Anläggningslagen, lagen om samfällighet… Vi på landsbygden har kostnaderna för vägarna men ändå betalar vi samma skatt som in i samhället, varför?
 40. Varför får inte föreningar göra rot-avdrag…
  Konstruktionen på ett rotavdrag för föreningar kan emellertid inte helt kopieras från hushållens husavdrag. Det finns ett stort antal föreningar, men knappt 20 000 av dem betalar skatt idag. Det betyder att de flesta inte har någon inkomst att göra skatteavdrag från. Istället kan man betrakta avdraget som en ersättning för den samhällsnytta som föreningslivet utför. Detta rotavdrag kan förslagsvis utformas som en statlig ersättning på 50 procent av reparationskostnaderna per förening och beskattningsår på samma grunder som gäller för husavdraget.Låt det organiserade föreningslivet med organisationsnummer få sitt eget rot-avdrag!

 41. Hur skapar vi fler och bättre mötesplatser för den fjärdeplaneringsnivån att träffas och utvecklas på samt hur skall man kunna tillgodose sig av befintliga resurser när dessa inte alltid är lättillgängliga?
 42. Hur blir vi Européer på riktigt?
 43. Vad får vi ut av EU?
 44. Kontakter på kontinenten som för EU till människorna hur får vi möjligheter att få lätttillgängliga resurser för den fjärdeplaneringsnivån till detta… ?
 45. Det behövs en samordning av de olika kunskaper som finnes inom glokal och lokal-utveckling. Hur skall vi kunna ge hjälp till självhjälp det vill säga allt ifrån kompetensutveckling och utbyten till att fungera som gider och bollplank till lokala utvecklingsgrupper och den socialekonomin i deras jakt på resurser till goda idéer.
 46. Vem ger praktisk hjälp till glokalutveckling för den fjärdeplaneringsnivån?
 47. Hur kan det skapas en operativorganisation för myndigheter, kommuner och organisationer till/för den socialekonomin?
 48. Byarörelsens roll i framtidens samhällsbygge. Byarörelsen är Sverige snabbast växande folkrörelse. I drygt 4 000 lokala utvecklingsgrupper läggs idag lågt räknat ner ideellt arbete motsvarande en miljard kronor varje år på att utveckla en levande landsbygd, skapa arbete, upprätthålla service, kompetensutveckling och framtidstro. Hur anser du att byarörelsen på ett verksamt sätt kan bidra till samhällsbygget? Och vilka konkreta åtgärder föreslår du och ditt parti för att bidra till den utvecklingen? Hur tänker du och ditt parti agera så att byarörelsen får sin långsiktiga och rättmäktiga del av samhällets resurser såväl lokalt regionalt som nationellt?

Jag ser fram emot svar på dessa frågor…


För jag heter Dyng-Bengt och jag kommer ifrån landsbygden så det ligger någonting i vad jag säger…

onsdag 2 december 2009

Bruden stod där och tog sig för pannan, när hon fick reda på att brudgummen var gift med en annan...


Bruden stod där och tog sig för pannan, när hon fick reda på att brudgummen var gift med en annan...
När hans första frus syter och moster börja förstå, får dom till brölloppet för att homnom slå både gul och blå...
Han fick vad han skulle ha, nämligen ett kokstryk av kvinnorna...
Så efter att han nu gått på denna mina, får han stå i ett hörn och skämmas samt grina...

Se klippet på expressen

Nu är det dags igen för kändisar att svänga med sina lurviga, även för dem som på olika vis är lite för kurviga...

Nu är det dags igen för kändisar att svänga med sina lurviga, även för dem som på olika vis är lite för kurviga...
Vem blir årets klumpfot, och på stan blir kallad idiot...
Vem kommer vi att rösta fram, enbart för att de har charm...
Blir det Schyman eller Wahlbeck, som vi får titta på med skräck...
Hur kommer det gå när Viktoria skall byta sin fotbolls doja, för att på högklackat på dansgolvet sedan skoja...
Vi får vänta och se hur det går, vinnaren presenteras väl någon gång under nästa år...

Läs hela artikeln i Expressen

Molly Sandén, Elin Kling och Peter Wahlbeck ska dansa i tv - tillsammans med Claudia Galli och bonden Jan-Olof "Janne" Hansson.
I dag offentliggjorde TV4 alla 12 namnen i nya "Let's dance".
- Det känns jättekul, det blir ett bra startfält, säger exekutive producenten Magnus Karlsson Lamm.

Damerna söker lamkött hos Calle, dessa pilska hyndor är bara ute efter hans balle... Aftonbladet


Damerna söker lamkött hos Calle, dessa pilska hyndor är bara ute efter hans balle...
Nu är kvinnas bästa skoj, att hitta sig en toy boy... Så nu lockar gamla tanten, med att vifta med slanten...
Tänk om man åter kunde bli ung, och bara i tanterna få tömma min pung...
Men nu är det dags att vakna, det där är väl ingenting att sakna...
Det gäller ju att leva här och nu, på tal om det så har jag ju en under bar fru...

Raggas upp – av ’’damer’’ "Idol"-Calle får skamliga förslag: Hon frågade om jag ville testa en 35-åring Idol 2009 TV Nöjesbladet Aftonbladet: "

”Idol”-Calle får skamliga förslag: Hon frågade om jag ville testa en 35-åring Tonårsfansen ligger i lä. ”Idol”-Calle Kristiansson, 21, avslöjar skamliga inviter från äldre kvinnor. – Det skulle inte vara jättesvårt att få med sig någon på rummet, säger han."

Bruden stod där och tog sig för pannan, när hon fick reda på att brudgummen var gift med en annan...


Bruden stod där och tog sig för pannan, när hon fick reda på att brudgummen var gift med en annan...
När hans första frus syter och moster börja förstå, får dom till brölloppet för att homnom slå både gul och blå...
Han fick vad han skulle ha, nämligen ett kokstryk av kvinnorna...
Så efter att han nu gått på denna mina, får han stå i ett hörn och skämmas samt grina...

Se bröllopets oväntad vändning – brudgummen var redan gift

Nu är det dags igen för kändisar att svänga med sina lurviga, även för dem som på olika vis är lite för kurviga... Aftonbladet


Nu är det dags igen för kändisar att svänga med sina lurviga, även för dem som på olika vis är lite för kurviga...
Vem blir årets klumpfot, och på stan blir kallad idiot...
Vem kommer vi att rösta fram, enbart för att de har charm...
Blir det Schyman eller Wahlbeck, som vi får titta på med skräck...
Hur kommer det gå när Viktoria skall byta sin fotbolls doja, för att på högklackat på dansgolvet sedan skoja...
Vi får vänta och se hur det går, vinnaren presenteras väl någon gång under nästa år...

Deltagarna i ”Let's dance” presenteras Let’s dance Dokusåpa TV Nöjesbladet Aftonbladet: "

”Bonde söker fru”-Janne, Gudrun Schyman och Peter Wahlbeck ska dansa Gudryn Schyman, Marcus Birro och Stefan Sauk. Det är några av deltagarna i ”Let´s dance” som börjar i januari 2010. Alla deltagare presenterades under en presskonferens på Grand Hotel. Här är hela listan på alla dansparen!"

Grottmäniskor får ärva stora slanten, det är miljarder som hon lämnar efter sig den gamla tanten...Aftonbladet


Grottmäniskor får ärva stora slanten, det är miljarder som hon lämnar efter sig den gamla tanten...
Deras mamma var en idiot, lämnade ungarna på gatan så dom fick leva av att sälja skrot...
Nu kan mormors pengar förändra deras liv, till detta verkar de vara väldigt positiv...
Hoppas nu att detta bra kommer att sluta, så att dessa herrar kan av de nya resurserna riktigt njuta...

Bor i grotta – kan ärva miljarder Nyheter Aftonbladet:

"Bröderna Zsolt och Geza Peladi säljer skrot och bor i en grotta. Nu kan de bli mångmiljardärer. – Det kommer att gottgöra det liv vi levt hittills, säger de."

För när Tomten sedan somnar full som en gris, och masken togs av så likna han pappa på något vis... Aftonbladet


Tomten är far till alla barna, för att honom har ingen om spriten kunnat varna...
När det kommer fram till Jul, då vill tomten bli full och ha kul...
Då bäljer han i sig allt han ser, sedan frågar han om han kan få mer...
Att Tomten finnes är ju en härlig skröna, men varför detta hela tiden försköna...
För när Tomten sedan somnar full som en gris, och masken togs av så likna han pappa på något vis...
Så om Tomten nu är far, så när han var nykter så var han i alla fall rar...

Barnen rädda för julen – när föräldrarna dricker Nyheter Aftonbladet: "

'Julen ska vara barnens högtid.' Fler än vart fjärde barn och ungdom har känt obehag under julen – på grund av att mamma och pappa druckit alkohol. Det visar en ny undersökning. – Många barn upplever julen som väldigt obehaglig, säger Linda Engström vid UNF."

torsdag 26 november 2009

"SÄTT DOM GAMLA I FÄNGELSE".

"SÄTT DOM GAMLA I FÄNGELSE.

Töm fängelserna och långvårdsavdelningarna. Låt åldringarna bo i fängelserna, där får dom tillsyn och omvårdnad hela dygnet, raster, utflykter, terapi och betalt jobb...
Dom serveras näringsrik kost, som kostar tio gånger mer än den mat våra skolbarn får i skolan...
Det finns TV på rummet, sex-rum och framför allt är allting gratis...
Inget dras från pensionen...


LÅT FÅNGARNA I STÄLLET INTA LÅNGVÅRDSPLATSERNA


Kl. 16.00 dras persiennerna ned för natten. Dom får bo två eller fyra personer i varje rum...
Inga gemensamhetsutrymmen, indragen efterrätt...
Vill dom ha kaffe får dom betala det med egna medel...
Hyran dras på deras blivande pension...
Vid rymning fördubblas strafftiden...
På detta vis kommer Sverige att inom kort halvera antalet fångar...
FÖR VEM VILL GÖRA NÅGOT BROTTSLIGT OCH RISKERA EN SÅDAN BEHANDLING??"

måndag 23 november 2009

Snacka om att försöka rädda polisen, om man i rättegången hittar bilden som ett av bevisen... Aftonbladet


Snälla vittne var nu tapper, rita en fantombild på detta papper...
Vad var det jag sa, du ritar ju riktigt bra...
När vi skickat ut denna till media kommer det att underlätta, jag slår vad om att vi snart hittar den rätta...
Detta låter som ett skämt, den som erkänt måste dom ha skrämt...
Snacka om att försöka rädda polisen, om man i rättegången hittar bilden som ett av bevisen...
För annars om ett vittne i Bolivia ritar en gris, då måste dom låsa in en polis...

Polisens sämsta fantombild? Nyheter Aftonbladet:

"Fantombilden gav fullträff Hela världen skrattade åt polisens dåliga fantombild. Men – skrattar bäst som skrattar sist. Och det blev polisen."